Cenník

Náklady v oboch turnusov je:


225€ ak zaplatíte do 30. apríla
255€ ak zaplatíte do 15. mája
285€ od od 16. mája neskôr

V nákladoch je zahrnuté

doprava, 6 x ubytovanie, plná penzia (3 x denne strava), služby sprievodcu, fakultatívne aj spoznávacie výlety, všetky turistické výlety so sprievodcom do okolia

Podporíte tak...

Okrem toho, že zažijte úžasnú dovolenku na ktorú sa nezabúda, zároveň tak podporíte komunitu Slovákov.
Výťažok z oboch turnusov venujeme na realizáciu projektov v prospech slovenskej komunity.Platby uhrádzajte na číslo účtu:

1823512001/5600 (Dexia banka)
IBAN: SK 06 5600 0000 0018 2351 2001/5600
Swift kód (alebo BIC): KOMASK2X
banka: Dexia banka Slovensko
správa pre príjemcu: turnus č. 1 / turnus č. 2 a Vaše iniciály