Vinohradnícka obec pod bihorskými kopcami - Bodonoš: