Jediná slovenská komúna v Rumunsku aj s vlastnou samosprávou - Nová Huta (sem patrí aj Stará Huta, Zachotár, Židáreň):