Hlavné župné mesto - Zilaj (rum. Zălau) s prekrásnou veľkou ortodoxnou katedrálou: