Prečo práve s nami?

Lebo dokonalo poznáme slovenskú minoritu v Rumunsku

Predseda nášho občianskeho združenia Vladimír Dolinay pôsobil v rokoch 2007 - 2011 ako vyslaný učiteľ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v slovenskej malebnej obci Gemelčička. Prostredníctvom tejto skúsenosti sme začali čiastkovú, no intenzívnu spoluprácu so slovenskou menšinou v Rumunsku, ktorá bola zameraná najmä oblasť školstva.

Po štyroch rokoch strávených v Rumunsku medzi Slovákmi bolo vyvrcholením spustenie obsahovo rozsiahleho portálu, ktorý spracováva každú oblasť života slovenskej menšiny, každú oblasť obývanú Slovákmi, ako aj z hľadiska historického, no nájdete tu aj zaznamenaný súčasný stav: www.slovacivrumunsku.sk

Máme úprimný záujem pomôcť slovenskej komunite a rozvoj turizmu v tejto lokalite je tým správnym riešením a ozajstnou pomocou pre miesnych obyvateľov.