Prečo práve do Rumunska?

Lebo Rumunsku je úžasná krajina.

Ešte aj dnes sa mnohým Slovákom pri vyslovení tejto krajiny vynoria rôzne stereotypné názory na Rumunsko.

Rumunsko je však tiež súčasťou Európskej únie. Už to dávno nie je tá krajina, ktorú poznáme spred roka '89, resp. z rozporuplných 90tych rokov.

Je to dynamicky meniaca sa krajina, ktorá za posledné roky urobila veľké kroky dopredu. Jednak príchod západných investícií, ale jej ľudia a prírodné bohatstvá sú faktory pre ktoré sa jednoznačne oplatí Rumunsko navštíviť.